Nieuwsbrief sep 2012

NIEUWSBRIEF
september 2012

 

onze oproep

Dank voor alle reacties op onze oproep over het Groot Onderhoud. Er zijn meer dan 100 reacties via de website en e-mail binnengekomen. Dit heeft geresulteerd in de volgende uitkomst: We hebben een inzicht gekregen hoe de stemming ligt:

44% wil geen nieuwe keuken, 51% wil graag een nieuw keuken. Er zijn veel opmerkingen over keuzevrijheid en inspraak daarbij. 56% wil geen inbouwapparatuur.16% zou huurverhoging tgv groot onderhoud accepteren. Het lijkt ons dat de verhuurder voor noodzakelijk onderhoud en het ongevraagd leveren van apparatuur geen huurverhoging mag vragen
• 49% wil geen nieuwe badkamer, 48% wil graag een nieuwe badkamer.
• Als duurzame oplossingen wordt vooral aangegeven: waterbesparing (kranen, hemelwater voor wc-spoeling), thermostatische kranen, A+ inbouw apparatuur, zonnepanelen, licht in gemeenschappelijke ruimten verminderen.
kijk hier voor alle reacties.
Ter verduidelijking: de oproep kwam niet van Jacobus Recourt of Bouwinvest maar van de Huurdersvereniging.

groot onderhoud

Bouwinvest heeft onlangs de plannen voor het Groot Onderhoud aan het bestuur toegelicht. Deze plannen zijn onder voorbehoud, de definitieve besluiten erover moeten nog genomen worden.

• algemeen: vernieuwd worden de keuken, badkamer en toilet. Het project wordt uitbesteed aan BBA. Zij houden het contact met de bewoner en sturen de aannemer aan. Bouwinvest is opdrachtgever, Jacobus Recourt heeft geen directe bemoeienis.
• meedoen of niet: wij hebben ervoor gepleit om bewoners die zelf keuken of badkamer hebben vernieuwd niet in dit Groot Onderhoud mee te nemen. Bouwinvest heeft nog niet besloten hoe ze om zal gaan met weigeraars, maar lijkt wel te gaan luisteren naar verschillende argumenten. Het lijkt erop dat de appartementen die nu een niet geliberaliseerd contract hebben, er relatief makkelijk onderuit kunnen komen. Maar ook ziekte van de bewoner en eigengemaakte verfraaiing kunnen argumenten zijn. Misschien is het ook mogelijk alleen de badkamer of alleen de keuken op te laten knappen.
Hoe dan ook, Bouwinvest gaat eerst proberen iedereen te verleiden tot Groot Onderhoud, maar hoe ze dat gaan doen is nog niet bekend. Wij als huurdersvereniging hebben erop aangedrongen vooral te COMMUNICEREN!
• keuken: er is een witte bruynzeelkeuken gekozen, met zwart composiet blad. Er wordt vaste apparatuur geplaatst, ook in de appartementen die dat nu nog niet hebben (uitgezonderd de appartementen met een niet-geliberaliseerde huurcontract). Dat wil zeggen: 4 of 5 pits kooktoestel, koel/vriescombinatie, vaatwasser, combimagnetron. Alle apparatuur zal tenminste A+ energielabel hebben. Het tegelwerk wordt vernieuwd. Er komt geen keuzevrijheid voor kleuren of andere uitvoeringen. Er lijkt geen plaats om eventuele eigen apparatuur in te passen.
• badkamer/toilet: Het tegelwerk wordt vernieuwd; thermostatische, waterbesparende bad- of douchekraan. Witte wandtegels, donkergrijze vloertegels. Wandtoilet en ingebouwde spoelbak.
• planning en doorlooptijd. Bouwinvest gaat eind 2012 het werk aanbesteden bij aannemers. In 2013 worden de appartementen aan de Sumatrakade onder handen genomen, de Javakade wellicht een jaar later. Eind 2012 gaat Bouwinvest ons ook voorlichten over de precieze uitvoering van het werk. Voor de doorlooptijd moet op zeker 3 weken per appartement gerekend worden.

We hebben kritische geluiden gehoord van de bewoners van de grachtjes die het Groot Onderhoud al achter de rug hebben.
Zodra er meer bekend is over de definitieve plannen van Bouwinvest, zullen we een avond organiseren om te kijken hoe we ons het beste kunnen voorbereiden op zo’n ingrijpende tijd. Ervaringsdeskundigen van de grachtjes zullen daarbij aanwezig zijn.

duurzaamheid

Van de duurzaamheidvoorstellen waarover Eric Jan Dekkers van Bouwinvest in de ALV 2012 een presentatie gaf, wordt alleen de lichtschakeling (waarschijnlijk) uitgevoerd. Voorlopig zijn alle verdere suggesties als zonnepanelen en het eerder vervangen van daken van de baan. Het lijkt erop dat Bouwinvest de duurzaamheid die ze zegt na te streven op hun website www.bouwinvest.nl/over-bouwinvest/MVO/Pages/MVO.aspx , vooral reserveert voor de publiciteit en wellicht nieuwbouw. Men wil niet nadenken over PV panelen om stroom op te wekken t.b.v. de gemeenschappelijke ruimten (ze willen wachten tot het dak vernieuwd moet worden), energiebesparing in de woning (warmte terugwinnen in de Douche, betere Afzuiging, bodemwarmte ipv Stadsverwarming, enz.). Het argument van te duur en niet rendabel wordt snel en voor alles gehanteerd. Wij zien bij hen geen enkele inspanning om op dit gebied zelf initiatieven te ontplooien of enige creativiteit te ontwikkelen. Bouwinvest zegt zelf: “we zijn traditioneel, willen niet vooroplopen”. Er is weinig besef dat de huurders klanten zijn, die duurzaamheid in hun woonomgeving belangrijk vinden.

licht in de gemeenschappelijke ruimten

Nadat we sinds begin 2010 het onderwerp aan de orde gesteld hebben verwacht Bouwinvest dat in maart/april 2013 eindelijk een begin wordt gemaakt met de aanleg van een bewegingsschakelaar in elke hal van elk gebouw.

Maar dit is nog niet zeker. We willen graag eerder beginnen met het stoppen van de verspilling en gaan zelf initiatief nemen! Daarom gaan een of twee bewoners in elk gebouw met Jacobus Recourt een inventarisatie maken van waar licht moet blijven branden en waar het uit kan. We doen dat ’s-avonds om het noodzakelijke licht te kunnen beoordelen.
We willen daarom graag per stempel een of twee mensen mobiliseren om samen met Jacobus Recourt die inventarisatie op een avond in oktober uit te voeren.

Geeft u zich hier op.  Wij gaan uw aanmelding graag noteren!

Als Jacobus Recourt niet opschiet, gaan we zelf lampen uitdraaien op zaterdag 22 oktober 2012.

het bestuur

Inmiddels heeft onze secretaris Willemijn Kaptein haar functie als secretaris van het Bestuur moeten opgeven wegens tijdgebrek. We hebben tijdens het Taman Sapi feest op 6 sep. jl. afscheid van haar genomen. Ook hebben we daar de bouwer van onze website Leon Hoogsteen onze dank voor zijn werk overgebracht.
Gelukkig hebben we Irma Enklaar bereid gevonden om de secretariaatsfunctie op te vullen, en is het bestuur weer op sterkte. Op de eerstkomende Ledenbijeenkomst zullen we Irma’s positie statutair maken.