verstopingen & lekkages

De huurdersvereniging krijgt nogal eens meldingen over verstopte afvoerleidingen en lekkages. Het verhelpen van verstoppingen (bijv in keukenafvoer) door bewoner of externe partij levert niet altijd blijvend resultaat op.

Omdat wij vermoeden dat dit probleem in veel stempels voorkomt willen we het bij MVGM aanhangig maken. Daarvoor is het van belang om uw ervaringen met verstoppingen en lekkages te kennen.

Laat svp ons via onderstaand reactieformulier weten:

Heeft u te maken (gehad) met verstopping van een afvoerleiding:

  1. waar?,
  2. welke (vermoede) oorzaak?
  3. hoe en door wie is die verstopping verholpen?
  4. is de verstopping niet teruggekeerd?

Heeft u te maken (gehad) met een lekkage?

  1. in welke leiding (warm water, koud water, stadsverwarming)?
  2. op welke plaats in uw woning?
  3. heeft u door de lekkage schade geleden aan uw eigendommen en door wie is die schade vergoed (uw verzekering, Bouwinvest)?