Help wanted!

de huurdersvereniging heeft versterking nodig

de afgelopen jaren heeft het bestuur van de huurdersvereniging steeds meer een actieve houding aangenomen in het behartigen van de belangen van de huurders.

En er is nogal wat bereikt:

–        energiebesparing: na 5 jaar soebatten krijgen we binnenkort LED-verlichting in de trappenhuizen en liftportalen

–        servicekosten: ieder jaar controleren we de afrekening servicekosten en doen we ons best die te reduceren door ze kritisch te beoordelen

–        duurzaamheid: we hebben plannen gemaakt om PV_panelen op de daken te krijgen om stroom voor de gemeenschappelijke ruimen op te wekken. We hebben initiatieven opgestart om sociale verduurzaming van het Java-eiland een kans te geven.

–        Groot Onderhoud: Het aanvankelijke ongenoegen over de aanpak van Groot Onderhoud hebben we gekanaliseerd en voorgelegd aan Bouwinvest

–        platform BI: Een flink aantal huurdersverenigingen van Bouwinvest-complexen heeft zich op ons initiatief verenigd in het Platform Bouwinvest. Dat praat met Bouwinvest over beleidszaken, waar de individuele huurder of huudersvereniging niet verder komt dan de beheerder. Daardoor krijgen we ook contact met andere huurdersverenigingen en andere verhuurders.

–        Jaarlijkse Huurverhoging: voordat de huurverhoging  jaarlijks wordt aangekondigd geven wij de zienswijze van de bewoners daarover in de vorm van een advies aan Bouwinvest

wij hebben nu ca 160 leden, dat is relatief weinig (23%) op een complex met bijna 700 woningen. Veel bewoners komen naar onze bijeenkomsten, maar we kunnen veel meer leden gebruiken  Andere huurdersverenigingen halen wel tot 100% . We  doen ons best voor de mensen die genoeg hebben van de exorbitante huurverhogingen, en/of moeite hebben met het Groot Onderhoud. Een hogere representativiteit vergroot ons gewicht in de besprekingen met MVGM en Bouwinvest.

Het bestuur bestaat nu uit 4 personen: wij hebben wel de wil maar niet voldoende tijd om de onderwerpen die we van belang achten voldoende actief te behartigen.

Daarom is er versterking nodig: als bestuurslid (penningmeester, secretaris), maar ook mensen die zich anderszins verdienstelijk willen maken: website onderhouden, leden werven, flyers rondbrengen, meedenken over servicekosten, ledenadministratie voeren,

onze oproep:

–        werf leden

–        kom in het bestuur

–        bied hulp met specifieke vaardigheden

 

Heeft u ook genoeg van exorbitante huurverhogingen, geen respons van Bouwinvest krijgen op uw bezwaren, de afkalvende dienstverlening van MVGM?   neem dan contact met het bestuur

Ria Tamis, voorzitter

Irma Enklaar, secretaris

Yvette Osinga, bestuurslid duurzaamheid

Egon Hogenboom, penningmeester

Wij horen graag of u wilt bijdragen via info@JRJava.nl

Uw mening over het verrichte Groot Onderhoud

Het Groot Onderhoud is nog steeds in volle gang en mogelijk heeft u het zelfs al achter de rug.

De huurdersvereniging wordt hierover regelmatig benaderd door leden en neemt hun ervaringen mee naar gesprekken met MVGM en Bouwinvest. Om de belangen van alle bewoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen, willen we u vragen om ook úw ervaringen met ons te delen.

We hebben hiervoor een korte enquete opgesteld van negen vragen. Het invullen kost niet meer dan een minuut van uw tijd.

We horen graag van u, bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!

klik hier om de enquete in te vullen.