Huuraanpassing 2014

De Huurdersvereniging heeft van Bouwinvest een vraag om advies over de huuraanpassing van de niet-geliberaliseerde (zgn UHW-) contracten ontvangen.

Wij hebben een advies uitgebracht met argumenten die voor alle contracten gelden.

Ook het antwoord van MVGM vindt u hier.

Als Bouwinvest per 1 juli 2014 een huurverhoging wil doorvoeren dient deze uiterlijk per 1 mei 2014 aan de huurder te worden medegedeeld.