Stadsverwarming te duur?

Het Java-eiland heeft vanaf het begin Stadsverwarming van Nuon. De huurders hebben daartoe een contract met Nuon als warmteleverancier; Bouwinvest staat daar buiten.

Er gaan stemmen op om te onderzoeken of individuele CV-ketels niet goedkoper zouden uitvallen voor de huurders. Het is echter gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk de restwarmte van energiecentrales te gebruiken voor stadsverwarming. Weliswaar wordt de warmte voor ons eiland lokaal opgewekt met een gasgestookte installatie aan de sumatrakade, maar dat zou een ‘tijdelijke’ situatie zijn. Daarom is het niet waarschijnlijk dat we van Stadsverwarming kunnen loskomen.

De warmtewet (2014) regelt de tarieven en voorwaarden van warmtelevering. Over die warmtewet zijn door Woonbond, Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis vragen gesteld aan de verantwoordelijke minister. Lees die brief hier