Advies huurverhogingen aan MVGM

Aan MVGM
Naritaweg 211
1043 CB   AMSTERDAM

Amsterdam, 23 februari 2016

Geachte MVGM,

Conform de Overlegwet en uw recente verzoek treft u ons advies aan inzake huurverhogingen.

Wij betreuren het dat vorig jaar de door ons gegeven advies niet meegenomen is in uw overweging t.a.v. het vaststellen van de hoogte van de huurverhogingen. Wij gaan niet lichtvoetig om met signalen van onze leden omtrent de woningen, de mensen die er wonen en de cohesie van de buurt. Wij nemen deze signalen serieus en behandelen deze met  respect ten opzichte van leden/huurders en gaan zorgvuldig om met klachten, zorgen en problemen als gevolgen van de te forse huurverhogingen.
Wij zijn van mening dat er geen huurverhoging plaats kan vinden. Deze stellingname wordt vereniging-breed gedragen.
Graag snijden wij enige thema’s aan die ons als huurders verontrusten en uw maatschappelijke en morele verantwoordelijkheid van belegger raken.