Ondersteuning Bestuur

Steun ons bij onze activiteiten. Eenmalig of voor langere tijd. Op gebieden waar u deskundig bent, of juist iets nieuws wilt leren. Op bestuurlijk terrein of juist lekker praktisch. Vele handen maken licht werk. Meer kracht, meer macht. Geef ons een seintje op participatie@Jrjava of info@jrjava.nl.

Parkbee

Naar aanleiding van alle bezwaren tegen de proef met Parkbee heeft JRJava een nota aan MVGM verzonden met daarin een aantal dringende overwegingen en aanbevelingen. MVGM heeft daarop aan JRJava gevraagd hen hier een advies over uit te brengen. Parkbee is een initiatief waarbij ‘derden’ (vrienden/familie van bewoners, bezoekers van winkels en horeca, andere overige bezoekers van Java-eiland) via een app tegen betaling kunnen parkeren in onze parkeergarages. Bouwinvest wil daarvoor een proef doen in twee complexen. De bezwaren van de bewoners in complexen richten zich onder meer op onveiligheid en schade.

Duurzaamheid

Op 21 juni heeft het bestuur een bespreking met Bouwinvest en MVGM over ‘Duurzaamheid’. Onderwerpen die daarbij ter sprake komen zijn bijvoorbeeld groenvoorzieningen, inkoop energie voor gemeenschappelijke ruimtes, Stadsverwarming, proef zonne-energie voor gemeenschappelijke ruimtes, enzovoorts. Graag nodigen wij u uit om thema’s/onderwerpen/opvattingen aan te dragen voor deze bespreking. Dit kan door te reageren op deze mededeling (klik ‘lees meer’ en laat op die pagina een reactie achter).

Stadsverwarming

Onlangs ontvingen Bouwinvest-huurders een brief van de Nuon waarin werd gesproken over bereikte CO2 besparingen. Hiermee zou de indruk kunnen ontstaan dat ook de Stadsverwarming op het Java-eiland deel uitmaakt van deze besparingen. Dat is helaas niet het geval. Er bestaan veel misverstanden over onze Stadsverwarming. Zo is dit niet een zaak van de verhuurder (Bouwinvest) of beheerder (MVGM), maar een gemeentelijke aangelegenheid. Zij heeft een overeenkomst afgesloten met Nuon. Het doel was ooit de Stadsverwarming van het Java-eiland aan te sluiten op het grote Stadswarmtenet dat verbonden is met de centrale in Diemen en zo CO2 te besparen, maar dit is nooit gerealiseerd. Ook is de constructie van de Stadsverwarming op Java-eiland destijds niet optimaal geweest, waardoor er regelmatig storingen zijn geweest en lekkages, resulterend in schade voor sommige bewoners. De warmte op Java-eiland wordt opgewekt met een zogenaamde WKK-installatie. Een aantal zijn geplaatst op Bouwinvest woningen, hetgeen tot (geluids) overlast leidt voor de betrokken bewoners. Bewoners vinden het ook vervelend vast te zitten aan één leverancier en geen invloed uit te kunnen oefenen op het soort (duurzame/niet duurzame) energie.

Bericht uit de Tweede Kamer voor onze leden

In het kader van de aanhoudende en steeds stijgende huurverhogingen voor de geliberaliseerde huurwoningen van Bouwinvest benaderen wij diverse partijen, waaronder de gemeente en landelijke politiek. Zo hadden wij contact met Albert de Vries, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA en woordvoerder Bouwen en Wonen. Wij publiceren met graag en met zijn toestemming, zijn standpunt.