HUURVERHOGING – RAAKT HET U OOK? Vul de digitale enquête in!

Als huurdersvereniging JRJava blijven we verontrust over de grote stijging van de huur, die nu al jaren op rij aanhoudt. Er staan veel appartementen leeg. Steeds meer buren om u heen vertrekken. We willen graag weten hoe u tegen de betaalbaarheid van uw woning aankijkt. Krijgt u waar voor uw huur? Voelt u zich fair behandeld? Ziet u de huurverhoging terug in het onderhoud? Laat het niet bij klagen alleen. Doe mee Alleen samen kunnen we verweer bieden!

www.woonbondonderzoek.nl/JRJava

Lees de toelichting die u in uw brievenbus heeft ontvangen. Daarin staat ook uw persoonlijke wachtwoord. Wij willen het grote belang van deze enquête onderstrepen. Het kost ongeveer 10 minuten van uw tijd. NOG GEEN LID? We overleggen met verhuurder Bouwinvest en beheerder MVGM over de huur voor komend jaar. Dit proces beïnvloeden is een hele kluif! Hoe meer leden, hoe meer gewicht en gezicht! Maak € 10,- voor 2017 over op IBAN NL15TRIO 0254737579 op naam van Huurdersvereniging JrJava. Vermeld naam, volledig adres, postcode + emailadres en steun zo de vereniging en uzelf!

LEDENVERGADERING

Op maandag 21 november 2016 houdt JRJava een ledenvergadering in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam. Ook niet-leden / aspirant-leden zijn van harte welkom. Als u uw emailadres invult op de vragenlijst sturen wij u de agenda toe. Komt allen!