Vattenfall – onderweg naar het Stadswarmtenet!

Tijdens de ALV van juni 2016 vertelde Martin Buijck namens Vattenfall (voorheen: Nuon) over de oriëntatie van Vattenfall op aansluiting van de Oostelijke Eilanden op het Stadswarmtenetwerk en de centrale in Diemen. Hiermee zal een belangrijke CO2 besparing gerealiseerd worden en kunnen de kleine maar hinderlijke centrales op de eilanden, worden gesloten. Vattenfall heeft onlangs opnieuw aangegeven graag mee te denken in verduurzaming van het oostelijk havengebied. Ze voegen ook de daad bij het woord! Ten aanzien van het stadswarmtenetwerk is recent definitief besloten dat de leiding van IJburg naar Zeeburgereiland in 2017 wordt aangelegd. Het project is gegund en de aannemer is actief. Het definitieve besluit tot aanleg van de leiding van Zeeburgereiland naar het oostelijk havengebied zal in het voorjaar van 2017 plaatsvinden. Vattenfall nu bezig met het aanbestedingsproces met de aannemerij. Kortom: er worden forse stappen gezet in het proces dat de Vattenfall tijdens de ALV schetste.

 

 

Persbericht Huurdersonderzoek JRJava

Stille uittocht huurders Java-eiland Amsterdam

Een recent onderzoek onder huurders in de vrije sector op Java-eiland geeft aan dat 92 % van de huurders problemen heeft met betaalbaarheid van hun huur. 56% wil binnen 2 jaar verhuizen. Huurders in het middensegment-huur worden niet gesubsidieerd, zoals bij huurtoeslag of koopwoningen. Ze worden van geen enkele kant beschermd en moeten uiteindelijk verhuizen omdat ze de huur niet meer kunnen betalen.

ALV 21 November, Pakhuis de Zwijger

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING

Maandag 21 november – Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179
19.30 uur    INLOOP EN KOFFIE
20:00 uur    Welkomstwoord, opening, bestuurszaken
Verslag ALV 27 juni 2016. Zie website www.jrjava.nl
Mutaties bestuursleden
Balans & V&W 2015 en begroting 2017
Voorstel vergoeding bestuur
Visie ontwikkeling Java-eiland
Gastspreker  Gemeente Amsterdam (onder voorbehoud).
Onderwerp: parkeerbeleid Java eiland
PAUZE 21:00 uur – 21:15 uur
21:15 uur    Resultaten Huurdersonderzoek
Presentatie uitslag en vervolgstappen
 Rondvraag
22.00 uur    AFSLUITING EN BORREL.
WIJ HETEN U VAN HARTE WELKOM!
NEEM UW BUREN DIE KENNIS WILLEN MAKEN MET DE VERENIGING, VOORAL MEE!

Incasso jaarlijkse contributie

Ongetwijfeld heb je ervaren dat JRJava volop in beweging is. Er is een aantal slagen gemaakt om de vereniging efficiënter te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom is de inning uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: ClubCollect is geen incassobureau. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de vereniging voordelen op: het gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden voldaan.