DE JAARLIJKSE BUURTSCHOUW

Al eerder aangekondigd maar nog niet tot uitvoering gekomen. Het idee is simpel. Samen met huurders, MVGM, wijkagente en iemand van het stadsdeel een ronde lopen langs 5 stempels (een technische term voor portiek oftewel appartementencomplex) en bespreken en noteren wat er opvalt. Dat kan van alles zijn, achterblijven onderhoud, ergernis over weesfietsen en stalling, voorstellen voor veiligheid en leefbaarheid, onderhoud van de openbare ruimte, vuilafvoer, alles dus wat met het wonen te maken heeft.  Het bestuur wil graag dat er per stempel iemand is die wat buren kent, redelijk zicht heeft op knelpunten en de delegatie ontvangt. Leuk dan natuurlijk dat mensen ook eens in een ander portiek kijken hoe dat er bij staat. April lijkt ons een prachtige maand om alles weer nieuw, fris en mooi te maken.

We hebben al een lijst met stempelcontacten, maar als iemand graag meedoet, prima. De bedoeling is om een dag te prikken die om circa 15:30 uur start, tot 17:30 uur duurt en langs ongeveer 5 stempels voert. Aanmelden via alexleenders@jrjava.nl

PILOT BUURTTUIN

Niet iedereen weet het nog, maar de pilot Buurttuin is maar tevredenheid in 2016 opgezet en uitgevoerd. Drie betonnen bakken aan de Imogirituin zijn omgetoverd in vruchtbare tuinaardepercelen. In de bakken zijn allerlei gewassen uitgezet. Er zijn regelmatig oogstbijeenkomsten geweest waar zo’n 12 bewoners bij aanwezig waren. Een tuinkast is er gekomen, 6 bewoners zijn nu actie met een plantschema. Het is nog te vroeg om het idee verder elders vorm te geven, daarvoor is het project te klein. Wellicht is er interesse voor uitbreiding naar andere bakken. En wellicht is het aardig om aansluiting te zoeken bij allerlei andere al dan niet wilde tuinen die rond de kop van Java tot bloei komen. Yvette Osinga heeft het projectleiderschap overgegeven aan Reny van der Kamp (mail@renyvanderkamp.nl).

PARKEERBELEID EN VERGUNNING STRAATPARKEREN

Uit ons recente huurdersonderzoek blijkt dat ‘parkeren’ voor onze leden belangrijk is. Daar is reden toe. In november vorig jaar heeft JR Java contact met het stadsdeel gezocht met het verzoek op de Ledenraadvergadering een toelichting te geven bij het huidige parkeerbeleid. Dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer omdat veel leden vragen hebben over het gevoerde beleid. Leden melden ons dat vergunningen opeens worden ingetrokken.   

Soms is er sprake van meer vergunningen per adres. Soms willen bewoners liever op straat parkeren dan in de garage, wat zomaar 900 euro op jaarbasis scheelt. Nieuwe bewoners wordt een straatvergunning geweigerd. Tot voor kort werd aan huurders aan bijvoorbeeld binnen-complexen als Tosarituin en Imogirituin een straatvergunning onthouden. Deze ruime interpretatie van het parkeerbeleid is door ingrijpen van JRJava gelukkig teruggedraaid ten gunste van hen die geen parkeergarage onder hun woning hebben. Kern is en blijft: als er en eigen parkeerplek onder het wooncomplex is te vinden, dan krijgt men geen straatparkeervergunning.

Het parkeerbeleid is complex en ondoorzichtig, zeker nu de stadsdelen opnieuw bestuurlijk tegen het licht worden gehouden. Meldt intrekkingen of weigering van straatvergunningen bij het bestuur. Wij kunnen dan bewoners die zich onheus behandeld voelen met elkaar in contact brengen en ondersteunen. Als bestuur zijn we er voorstander om het hele parkeerbeleid en alles wat daar aan vast zit opnieuw te doordenken. Wie wil tijd en energie stoppen in zo’n aanpak? Mail alexleenders@jrjava.nl.

CONTRACTKOSTEN

Heeft u bij het sluiten van uw huurcontract in het verleden ooit administratie- of contractkosten betaald? 100 euro, 200 of zelfs nog hoger? U kunt dit geld in principe terugvorderen. Nadat MVGM heeft geschikt met enkele huurders die de teveel betaalde contractkosten terugvorderden, is dit beleid nu stil gevallen. Huurders die nu teveel betaalde contractkosten claimen, worden afgewimpeld met diverse soorten afwijzingen. De volgende stap voor hen is te gaan procederen, maar dit ligt niet zo simpel. Wij hebben voor diegenen die overwegen hun contractkosten terug te vorderen, een toelichting ontvangen van huurrecht advocaat Guido Zijlstra. Deze is aan te vragen via info@jrjava.nl. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure en zodra wij daar meer van weten kunnen wij adviseren over een vervolg.

DUURZAAMHEID/ GROENE DAKEN

Op het gebied van duurzaamheid laat Bouwinvest het, ondanks beloftes op haar website, weinig van betekenis zien. Het enige tastbare resultaat is ooit behaald (upgraden van de verlichting) nadat huurders delen van de verlichting uitschakelden. De laatste toezegging van Bouwinvest betrof het aanwijzen van een gebouw op Java-eiland als proefobject om te zien hoeveel duurzaamheidswinst daar te behalen viel.

Vergroening van daken gaat nauwelijks over milieuvoordelen maar vooral over beheer van neerslag (waterafvoer) en koeling van gebouwen en omgeving. Omdat wij op een eiland wonen valt hier geen winst te behalen. Maar bij plaatsing van zonnepanelen zorgen groene daken voor een hoger rendement. Bovendien vallen voor bewoners prachtige gemeenschappelijke dakterrassen te realiseren. Het bestuur heeft contact opgenomen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in dergelijke daken, Urban Roofscapes, gevestigd op het Marine terrein. Zij werden meteen enthousiast nadat ze de vele platte legen daken zagen op het Java-eiland en vroegen naar een draagkrachtberekening van Bouwinvest. Na hier lange tijd op gewacht te hebben kwam de mededeling vanuit Bouwinvest dat deze gegevens niet beschikbaar zijn. Wij blijven met Bouwinvest in gesprek over deze onderwerpen in de hoop hen in beweging te krijgen.