NIEUWE PUBLIKATIES (in het kader van onze strijd tegen huurverhogingen)

Beste mensen,

Bijgaand twee recente artikelen in het kader van onze strijd tegen de huurverhoging, waarin ons bestuurslid Alex Leenders aan het woord komt. We merken dat andere huurdersorganisaties geïnteresseerd zijn in onze aanpak. Daarom zijn we van plan om aansluiting te zoeken in het Oostelijk Havengebied, de Huurdersvereniging Amsterdam (waar met de wethouder wonen Laurens Ivens wordt gewerkt aan een Amsterdamse Woonagenda) en ons Platform Bouwinvest waar we zusterorganisaties treffen. Op de ALV op maandag 15 mei komen die zaken zeker aan de orde.

Huurpeil 1, 2017, uitgave Woonbond vindt u hier.
IJopener, jaargang 12, nummer 1, februari 2017, vindt u hier.