Huuradvies aan BouwInvest: Huur verlagen

Huuradvies van JR Java aan BouwInvest d.d. 16 februari 2018 –

Op 11 januari 2018 ontving de Huurdersvereniging JR Java de adviesaanvraag inzake Advies huurprijswijziging woningen 2018 van het Bouwinvest bezit Java-eiland.

U geeft aan over twee onderdelen binnen uw bezit advies te willen ontvangen.
Voor de geliberaliseerde woningen wilt u de contractueel overeengekomen huurverhoging hanteren. Over het gereguleerde deel van het woningbezit heeft het ministerie een maximale bovengrens aan de huurstijging gesteld, zo stelt u in uw aanvraag.

Ook Wethouder Ivens van wonen ontvangt noodkreet JR Java

Schrijven aan Wethouder Ivens d.d. 18 februari 2018

Geachte heer Ivens,

Wij vragen uw aandacht voor de betaalbaarheid van de huren op Java-eiland. Er is een stille uittocht van huurders gaande. Uit onderzoek onder 700 huurders in december 2016, kwam naar voren dat 92% van de huurders problemen heeft met de betaalbaarheid van de huur en 56% van de huurders gaf aan binnen een periode van twee jaar om die reden te moeten verhuizen.
In 2017 zijn ruim 100 huurders vertrokken, de voorspelling blijkt dus uit te komen. Inmiddels heeft de politiek het probleem ter harte genomen, maar een oplossing blijft tot nu toe uit.

JR Java luidt noodklok bij Gemeente Amsterdam

Persbericht – Er is een stille uittocht van huurders op het Java-eiland gaande. Uit onderzoek onder 700 huurders in december 2016, kwam naar voren dat 92% van de huurders problemen heeft met de betaalbaarheid van hun huur en 56% van de huurders gaf aan binnen een periode van twee jaar te willen verhuizen.
In 2017 zijn ruim 100 huurders vertrokken, de voorspelling blijkt dus uit te komen.