Heeft u bij het sluiten van uw huurcontract in het verleden ooit administratie- of contractkosten betaald? 100 euro, 200 of zelfs nog hoger? U kunt dit geld in principe terugvorderen. Nadat MVGM heeft geschikt met enkele huurders die de teveel betaalde contractkosten terugvorderden, is dit beleid nu stil gevallen. Huurders die nu teveel betaalde contractkosten claimen, worden afgewimpeld met diverse soorten afwijzingen. De volgende stap voor hen is te gaan procederen, maar dit ligt niet zo simpel. Wij hebben voor diegenen die overwegen hun contractkosten terug te vorderen, een toelichting ontvangen van huurrecht advocaat Guido Zijlstra. Deze is aan te vragen via info@jrjava.nl. Momenteel loopt er een gerechtelijke procedure en zodra wij daar meer van weten kunnen wij adviseren over een vervolg.

Geen reacties

Cancel