Uit ons recente huurdersonderzoek blijkt dat ‘parkeren’ voor onze leden belangrijk is. Daar is reden toe. In november vorig jaar heeft JR Java contact met het stadsdeel gezocht met het verzoek op de Ledenraadvergadering een toelichting te geven bij het huidige parkeerbeleid. Dat is helaas niet gelukt. Dat is jammer omdat veel leden vragen hebben over het gevoerde beleid. Leden melden ons dat vergunningen opeens worden ingetrokken.   

Soms is er sprake van meer vergunningen per adres. Soms willen bewoners liever op straat parkeren dan in de garage, wat zomaar 900 euro op jaarbasis scheelt. Nieuwe bewoners wordt een straatvergunning geweigerd. Tot voor kort werd aan huurders aan bijvoorbeeld binnen-complexen als Tosarituin en Imogirituin een straatvergunning onthouden. Deze ruime interpretatie van het parkeerbeleid is door ingrijpen van JRJava gelukkig teruggedraaid ten gunste van hen die geen parkeergarage onder hun woning hebben. Kern is en blijft: als er en eigen parkeerplek onder het wooncomplex is te vinden, dan krijgt men geen straatparkeervergunning.

Het parkeerbeleid is complex en ondoorzichtig, zeker nu de stadsdelen opnieuw bestuurlijk tegen het licht worden gehouden. Meldt intrekkingen of weigering van straatvergunningen bij het bestuur. Wij kunnen dan bewoners die zich onheus behandeld voelen met elkaar in contact brengen en ondersteunen. Als bestuur zijn we er voorstander om het hele parkeerbeleid en alles wat daar aan vast zit opnieuw te doordenken. Wie wil tijd en energie stoppen in zo’n aanpak?

Geen reacties

Cancel